Schoolplan 

OBS de Carrousel

2019-2023

"Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat iemand langskwam die dat niet wist."  
Jan Rotmans 

Welkom!

OBS de Carrousel is een kleine openbare school in het centrum van Emmeloord. Op onze school draait het om ontmoeting. Elkaar zien, elkaar willen begrijpen en met elkaar bouwen. Bouwen aan een open, kleurrijke en dynamische leeromgeving, waar we verbinding leggen met de wereld om ons heen. Wij dagen kinderen uit de beste versie van zichzelf te zijn. Wij nodigen ouders uit onze school kleur te geven. En wij vragen van onszelf dat we dagelijks werken aan krachtig onderwijs. Pas als kinderen schitteren, zijn wij tevreden.