ICT

Huidige situatie
Sinds enige jaren digitaliseert onze school. Dat zie je bij de methodes en bij onze lesaanpak. Alle groepen beschikken sinds 2017-2018 over een nieuw digibord en er zijn ipads aangeschaft zodat kinderen op eigen niveau kunnen werken met apps en oefensoftware. De methodes voor de zaakvakken en Engels zijn webbased. Daarnaast bieden ze in groep 7/8 mediawijsheid aan en is er aandacht voor programmeren. Verder werken groep 5 t/m 8 met Snappet. Parnassys beheert de leerlingadministratie en verzorgt de communicatie met ouders via nieuwsbrieven.    


Trends
Leerlingen groeien op in een tijd dat ze bijna constant online zijn. Hierin zie je dat ze steeds meer een gepersonaliseerde wereld voorgeschoteld krijgen. Ze kunnen hun eigen wereld creëren en mondiaal communiceren. We denken dan ook dat het belangrijk is om aandacht te geven aan 21e eeuwse vaardigheden zoals plannen, omgaan met sociale media, creativiteit en probleemoplossend denken etc.. Ouderbetrokkenheid neemt een belangrijke plek in de ontwikkeling van een kind. Een korte lijn met ouders essentieel. ICT biedt hierin mogelijkheden.   

Kansen
De ICT ontwikkelingen bieden onze school de mogelijkheid om onderwijs op maat te geven. De inzet van webbased leermiddelen geeft toegang tot een groot arsenaal aan didactische werkvormen, verwerkingsmogelijkheden en andere werelden. De positieve financiële situatie van de school biedt de mogelijkheid verdere digitalisering te realiseren. 


Bedreigingen
ICT is een snel ontwikkelende markt. Wat vandaag ‘in’ is, is morgen ‘uit’. Een risico is de duurzaamheid van de inzet van webbased leermiddelen. De uitgebreide keuzemogelijkheden in apps zorgt ervoor dat je een gefundeerde keuze moet maken die past bij visie en doelgroep. Een andere bedreiging is in hoeverre leerkrachten zelf up to date zijn. Beschikken ze over de juiste tools/vaardigheden om kinderen te leren hoe ze vaardig moeten worden.   

Ambities
Als onze kinderen de school verlaten zijn ze in het bezit van een diploma Mediawijs en zijn ze vaardig in het hanteren van programma’s/devices/apps. Elk kind vanaf groep 3 is eigenaar van een eigen ipad. Die ipad zet hij zowel thuis als op school in. Beheer en rechten liggen bij de school. Als ze van hun school af gaan is de ipad van het kind. Onze methodes gebruiken webbased software. We communiceren met ouders via een ouderapp. Leerkrachten beheersen de software en kunnen met de methodes werken. Voor veiligheid en privacy volgen we de lijn die Aves uitlegt.