Het schrijven van een nieuw schoolplan is net als het schrijven van een  prentenboek. Een pakkend verhaal met mooie illustraties. Voor ons schoolplan gebruiken we verschillende ingrediënten: wat zegt onze  geschiedenis, waar staan we nu en hoe ziet de toekomst eruit? 
Allemaal bouwstenen die leiden naar een nieuw verhaal.     

Trends

De wereld verandert. Vast wordt vloeibaar. Topdown wordt bottomup. En het onderwijs reageert. De ramen gaan open, want diverse werelden vormen nu eenmaal de leerling. Burgerschap, mediawijs en gepersonaliseerd lijken de nieuwe pijlers van het onderwijs te worden. Samenredzaam voor een betere wereld. Wetenschappelijke inzichten en data gecombineerd met een eigen verhaal. Waarbij ieder kind zijn eigen pad loopt en de leerkracht 'gids' is: coach, baken, vakman.  

Bouwstenen

Inspectie

Een kritisch rapport uit februari 2016 zet de boel op scherp. Een verandertraject volgt. VVE onderzoek in 2019 leidt niet tot een vervolgonderzoek.   

Het nieuwe hart

Aves staat voor een nieuw tijdperk. Samen sterk. 'Het nieuwe hart' richtinggevend voor het nieuwe schoolplan 2019-2023.
 

Onze geschiedenis

Je kan pas vooruit kijken als je verbinding weet te leggen met de geschiedenis. Wat doen we al? En wat willen we behouden?


Opbrengsten

Leerlingpopulatie, tevredenheidsonderzoeken, leerresultaten. Inzicht in getallen geeft richting aan de inhoud.Waar begin je? Welke stappen zet je? Wie kom je onderweg tegen en wat is de samenhang met andere documenten. Over de route en de functie van een schoolplan.