Onze school

Kom gerust binnen. Onze deur staat open. Iedereen is welkom, ongeacht achtergrond. Wij gaan uit van diversiteit en wederzijds respect. In dialoog vinden wij elkaar. En in dialoog geven we uiting aan onze waarden en normen.
Onze kernwaarden zijn: Ontmoeten, Uitdagen en Schitteren. Verstopt of zichtbaar, ze zijn continu aanwezig.  
Onze school kent drie belangrijke pijlers: een didactische aanpak volgens Kansrijke combinatiegroepen, een pedagogische grondhouding volgens de Vreedzame school en levensbeschouwelijke vorming aan de hand van Lessen leren leven. 
Daarnaast zijn we onderdeel van het KindCentrum.

Data, data en nog eens data..

1 oktober: hoeveel kinderen?

Eindtoets groep 8

Uitstroom

KindCentrum

Sinds september 2014 is OBS de Carrousel onderdeel van het KindCentrum. Samen met Startpunt, Stichting kinderopvang Flevoland en CBS de Koperwiek biedt het voor kinderen van 0-12 jaar een passend aanbod gedurende de dag. Door intensieve samenwerking delen we kennis, materialen en faciliteren met elkaar waar het kan. Het KindCentrum is veilig en vertrouwd en zoekt verbinding met de wijk.  

Bevoegd gezag

OBS de Carrousel valt onder de vlag van Aves. Aves is een samenwerkingsstichting die 35 scholen bestuurt in de gemeente Noordoostpolder, Kampen en Steenwijkerland. Aves heeft openbare, katholieke, protestant-christelijke, oecumenische en samenwerkingsscholen. Aves betekent: 'Klasse der vogels'
Adres: Jasmijnstraat 9, 8302 CL Emmeloord. Bestuursnummer: 40662