"Dit is 'm dan. 

Het schoolplan 2019-2023"

Onze Droomschool

Een ontmoetingsplek waar werelden samenkomen.

Identiteit


Positionering


Pedagogisch klimaat


Onderwijskundig concept


Team: uithangbord

De leerkracht doet er toe. Helemaal als hij de beste versie van zichzelf is. Samen maak je het waar. Lachen, sparren, leren van elkaar, vragen stellen, twijfelen en doen waar je voor staat. Samen dragen we de schoolcultuur uit. 

Ouders: vanzelfsprekend

OBS de Carrousel als ontmoetingsplek. Waar culturen samenkomen en ouders vertellen over hun kind. Ouders doen mee, verbinden thuis en school en leren het team  te kijken naar wat goed is voor hun kind.  

ICT: fundament

Klaar voor de toekomst! Kinderen zijn ICT vaardig en mediawijs. Elk kind kan met zijn eigen iPad de leerstof plannen, tot zich nemen, verwerken en presenteren. De infrastructuur binnen de school maakt dat mogelijk.  

Wat moet, dat moet. 

De verplichte teksten voor een schoolplan volgens wettelijk kader en Aves perspectief.